Bli Medlem

Pro Kimitoö-Skura r.f. är en ideell förening, som äger och förvaltar Jakten Eugenia.

Medlemmarna i föreningen stöder verksamheten med sitt medlemskap och hjälper till med finansieringens av verksamheten.
Medlemmarna får rabatt på egna bokade seglatser och regelbunden information av verksamheten.

Medlemsavgift: 25 € / år / egentlig medlem och 10 € / år för familjemedlem

Donationer emottages med tacksamhet

BLI MEDLEM GENOMA ATT ANSÖKA OM MEDLEMSKAP VIA DENNA LÄNK: medlemsregistrering